SHS vs. Northwest Photo Gallery Dec. 16

SHS+vs.+Northwest+Photo+Gallery+Dec.+16

Brad Davis, Sports Editor